หน้าหลัก » Blogs » เผยผลวิจัยแท็บเล็ตป.1 กระทบสายตา (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การสำรวจสุขภาพคนทำงานส่วนใหญ่พบว่า การร้องเรียน (Complaint) ของคนทำงานหน้าจอภาพ มักมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา กล่าวคือ Computer vision syndrome (CVS) ซึ่งเป็นความซับซ้อนของดวงตาและปัญหาการมองเห็นของคนที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

CVS เป็นลักษณะอาการของการมองเห็น ซึ่งเป็นผลจากปฏิกิริยากับหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีส่วนใหญ่ของอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะต้องใช้สายตาทำงานมากเกินกว่าความสามารถของดวงตาที่จะรับได้

อย่างไรก็ตามความสนใจของสาธารณชนและคนทำงาน ก็คือผลกระทบจากความผิดปกติของโครงสร้างกล้ามเนื้อ อย่างเช่น ปัญหาข้อมือ (Carpal tunnel syndrome) ถุงน้ำเลี้ยงข้ออักเสบ (Bursitis) กล้ามเนื้อตึง (เช่น กล้ามเนื้อคอตึง) ความผิดปกติของเอ็น การอักเสบของน้ำเลี้ยงข้อ และอื่นๆ

นอกจากนี้ จอภาพยังเกี่ยวพันกับปัญหาการมองเห็นซึ่งอย่างน้อยที่สุดเป็นความกังวลต่อสุขภาพ ในเรื่องความเจ็บป่วยของโครงสร้างกล้ามเนื้อ การศึกษาส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่า อาการเกี่ยวกับการมองเห็นเกิดขึ้นราว 50 - 90% ของคนทำงานหน้าจอภาพ

ขณะที่อีกการศึกษาหนึ่ง พบว่า 22% ของคนทำงานหน้าจอภาพ มีความเจ็บป่วยของโครงสร้างกล้ามเนื้อ และการสำรวจของผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาที่ประกอบแว่นตาชี้ว่า จากการดูแลดวงตากว่า 10 ล้านคู่ในแต่ละปีพบปัญหาการมองเห็นของคนทำงานหน้าจอภาพ ไม่ใช่ปัญหาสาธารณสุขเล็กๆ น้อยๆ อีกต่อไป

ปัญหาการมองเห็นถูกแพร่ขยายไปสู่คนทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วยของคนทำงานดังกล่าว และลดประสิทธิภาพของงาน รวมทั้งข้อความที่แนะนำในทางที่ผิดๆ เกี่ยวกับผลของสีของเลนส์และการเคลือบเลนส์ (เช่น กระจกคอมพิวเตอร์) ท่ามกลางผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ปัญหาเหล่านี้มีความหลากหลายและยากที่จะเข้าถึงและเข้าใจโดยผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านสายตา ความเข้าใจผิดอาจจะเป็นผลของการไม่พบรายงานเรื่องต้อที่มีสาเหตุจากจอภาพ และข้อกล่าวอ้างของผู้ผลิตที่เกินความจริงเกี่ยวกับความจำเป็นในการป้องกัน รังสี UV และรังสีอื่นๆ

เพื่อที่จะพัฒนาการสื่อสารและความเข้าใจของปัญหาการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาคมอเมริกันผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาที่ประกอบแว่นตา (American Optometric Association) สนับสนุนการใช้คำว่า Computer vision syndrome (CVS) ในการครอบคลุมปัญหาการมองเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์

อีกทั้งคำว่า CVS ยังสามารถรวมถึงปัญหาการมองเห็นทั้งหมดของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และพัฒนาการสื่อสารและความเข้าใจของปัญหาเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม CVS ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียว ของการเจ็บป่วยจากการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่ CVS ยังครอบคลุมอาการเจ็บป่วย และการรักษาต่างๆ ที่แตกต่างกันมากมายหลายหลาก

คำแนะนำให้พ่อแม่สอนลูกอย่างง่ายๆ ก็คือกระพริบตาบ่อยๆ เมื่อรู้สึกตัวว่าตาแห้ง (วิธีนี้ช่วยให้เกิดฟิลม์น้ำตาหล่อเลี้ยงดวงตา) และมองวัตถุที่อยู่ไกลผ่านทางหน้าต่าง หรือมองบนท้องฟ้า การทำดังนี้เพื่อพักกล้ามเนื้อดวงตา อีกวลีหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือ “กฎ 20-20-20” กล่าวคือทุกๆ 20 นาที ให้มองวัตถุที่ระยะห่าง 20 ฟุต (6 เมตร) เป็นเวลานาน 20 วินาที

แหล่งข้อมูล:

  1. เผยผลวิจัยแท็บเล็ตป.1ปี55 72%หาความรู้-20%เมื่อยนิ้ว - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1367200529&grpid=&catid=1 9&subcatid=1903 [2013, June 11].
  2. Computer vision syndrome - http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision_syndrome [2013, June 11].
  3. Computer Vision Syndrome (CVS) - http://www.aoa.org/x5374.xml [2013, June 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน