หน้าหลัก » Blogs » เรียนภาษาต่างชาติในไทย เพื่อไปอาเซียน (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า สำนักการศึกษา (สนศ.) ได้เตรียมจัดทำแผนการเรียนการสอนภาษามลายู เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ตามนโยบายให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้

ตามกำหนดเดิม จะมีการประชุมหารือในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อสรุปแผนงานเสนอต่อผู้ว่าราชการ กทม.และคณะผู้บริหาร ชุดใหม่ ภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ในอนาคตอันใกล้ โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มให้มีการเรียนการสอนภาษามลายู ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2556

กทม ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก โดยมีโรงเรียนนำร่อง 5 แห่ง ในเขตคลองสามวา หนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง และทุ่งครุ เนื่องจากเขตดังกล่าว มีประชาชนชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และจะจ้างครูที่เป็นเจ้าของภาษาจากประเทศมาเลเซียมาสอนให้นักเรียนตั้งแต่ใน ระดับประถมศึกษาให้เป็นวิชาเลือกเสรี

นอกจากนี้จะมีการขยายโรงเรียนสองภาษา [ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยที่ภาษาที่สองเป็น] ภาษาอังกฤษ เพิ่มอีก 100 แห่ง ภาษาจีน 20 เพิ่มอีก แห่ง และภาษาอาหรับเพิ่มอีก 18 แห่ง

ภาษาต่างชาติ (Foreign language) สำหรับคนไทย เป็นภาษาแต่กำเนิด (Indigenous) ของอีกประเทศหนึ่ง และยังเป็นภาษาที่ปรกติมิได้พูดในประเทศไทย อาทิ คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเชีย อาจพูดได้ว่า ภาษามาเลย์เป็นภาษาต่างชาติสำหรับตนเอง อย่างไรก็ตาม ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ทั้งสองนี้มิได้เป็นนิยามตายตัว และในบางโอกาส อาจสร้างความสับสนที่มิได้สะท้อนถึงความถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริง

เด็กบางคน มีโอกาสเรียนรู้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษาตั้งแต่เกิด หรือจากเมื่อยังมีอายุน้อย อาจเป็นสองภาษา (Bilingual) หรือหลายภาษา (Multilingual) เด็กเหล่านี้อาจมีภาษาแม่ (Mother tongue) มากกว่าหนึ่งภาษา และไม่ถือว่าเป็นภาษาต่างชาติ ตัวอย่างเช่น เด็กเรียนรู้ภาษาไทย จากแม่ที่เป็นคนไทย และภาษาอังกฤษจากพ่อที่เป็นชาวอเมริกัน โดยทั้งครอบครัวอาศัยอยู่ในภาคอีสาน แต่ทั้งสองภาษาก็มิใช่เป็นภาษาต่างชาติสำหรับเด็กคนนั้น

ทุกวันนี้ มีการวิจัยที่สนับสนุนผลประโยชน์มากมายของการเรียนภาษาต่างชาติ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างของภาษาทั้งสอง (Bilingualism) [กล่าวคือภาษาแม่แต่กำเนิดและภาษาต่างชาติ] แต่ยังช่วยให้เราเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่นอย่างลึกซึ้ง

ในทางการแพทย์ พบว่า การรู้สองภาษา สามารถชะลอจุดเริ่มต้นของกลุ่มอาการอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s) [ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ] ที่เป็นภัยคุกคามอยู่ในเวลานี้

ในทางปฏิบัติ ภาษาต่างชาติ ก็ช่วยเพิ่มโอกาสงานทำในต่างชาติ หรือช่วยสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วย อาทิ ถ้าภาษาต่างชาตินั้นเป็นภาษาจีนกลาง (Mandarin) ก็สามารถหางาน ทำในประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และสิงคโปร์ได้ แต่ถ้าภาษาต่างชาตินั้น เป็นภาษาอังกฤษ ก็สามารถทำงานและใช้สื่อสารไปทั่วโลก

แหล่งข้อมูล

  1. กทม.ทำแผนสอนภาษามลายูรับประชาคมอาเซียน - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1363060929&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, March 21].
  2. Foreign language - http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_language [2013, March 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน