หน้าหลัก » Blogs » เรียนภาษาต่างชาติในไทย เพื่อไปอาเซียน (ตอนที่ 3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทำไมพ่อแม่จึงควรให้เด็กเรียนภาษาต่างชาติ เมื่ออายุน้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้?

  • สำเนียงภาษา (Accent) - เป็นที่รับรู้กันแล้วว่า เด็กที่เรียนภาษาต่างชาติได้ตั้งแต่อายุยังน้อย มีโอกาสออกเสียงใกล้เคียงหรือเหมือนกับเจ้าของภาษาต่างชาติ ทีมงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Washington ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้ของเด็กโดยเฉพาะ พบว่า เมื่อคนเราอายุมากขึ้น การเรียนรู้ภาษาต่างชาติก็ยากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะความยากในการออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา ดังนั้น เหตุผลหลักของการเรียนภาษาต่างชาติตั้งแต่อายุยังน้อย ก็คือ สำเนียงภาษาเหมือนเจ้าของภาษา
  • 10,000 ชั่วโมง (10,000 Hours) - Malcolm Gladwell ผู้ประพันธ์หนังสือยอดนิยมที่ชื่อ Outliers [= ผู้อยู่นอกกรอบ] กล่าวถึง ผลงานวิจัยว่า การทำอะไรให้ได้ดีนั้นต้องใช้เวลา 10,000 ชั่วโมงในงานนั้น คงเป็นการยากที่จะให้ผู้ใหญ่หาเวลา10,000 ชั่วโมงที่จะอุทิศให้กับการเรียนรู้ภาษา แต่ถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัย ก็จะสามารถกระจาย 10,000 ชั่วโมงไปหลายปี หรือตลอดชั่วชีวิต (Lifetime) ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้สูง และได้ใช้ประโยชน์ไปอีกหลายสิบปี อันเป็นผลประโยชน์ของการเรียนรู้สองภาษา
  • ความสนุกสนาน (Enjoyment) - เด็กๆ ชอบการเรียนรู้อยู่แล้ว โดยไม่สนใจว่า กิจกรรมต่างๆ จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการรับรู้ (Cognitive) และทักษะการเคลื่อนไหว (Motor skills) เด็กเล็กๆ เพียงต้องการความสนุกสนาน วิธีการนี้ก็เป็นจริงในกรณีเรียนรู้ภาษาต่างชาติ เราคงไม่สามารถคาดหวังให้เด็กโตชั้นมัธยมเรียนรู้ภาษาต่างชาติผ่านจังหวะดนตรีของเด็กเล็ก (Nursery rhymes) ร้องเพลงเบิกบานใจ และหุ่นเชิดด้วยมือ (Hand puppets) ในขณะที่นั่งเป็นวงกลมบนพื้นพรม แต่สำหรับเด็กๆ แล้วนี่คือวิธีที่ดีที่สุด เพราะทำให้การเรียนภาษาต่างชาติเต็มไปด้วยความสนุกสนาน จึงไม่น่าประหลาดใจ (Amazing) ว่า เด็กๆ เรียนรู้ภาษาต่างชาติอย่างรวดเร็ว ได้อย่างไร
  • ความกล้าลอง (Undaunted) สิ่งวิเศษสุดของเด็กๆ ก็คือ ความอยากทดลองสิ่งใหม่ๆ โดยไม่จำเป็นต้องกังวลว่า ผิดหรือถูก ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนภาษาด้วย เด็กๆ มักจะลองใช้ภาษาที่เรียนรู้โดยปราศจากความกังวล ว่าจะใช้ผิดภาษา และกระตือรือร้นที่จะเห็นปฏิกิริยาสนองตอบจากนักเรียนคนอื่นยๆ และผู้ใหญ่ เมื่อเขาใช้คำและศัพท์ (Vocabulary) ใหม่ๆ นับเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น เพราะได้เห็นพลังความสามารถ (Empowering) ของตนเอง
  • เครือข่ายสนับสนุน (Support network) เด็กๆ มีโอกาสได้รับอิทธิพลจากแหล่งต่างๆ อาทิ พ่อแม่ ครู และญาติมิตร เมื่อได้รับการสนับสนุนจากทั้งครูและพ่อแม่ เด็กๆ ก็จะได้รับโอกาสปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับภาษาต่างชาติทั้งวัน ครูอาจเสนอคำและเพลงในชั้นเรียน แล้วพ่อแม่ตอกย้ำ (Reinforce) เพิ่มเติมสิ่งที่เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บ้านอาทิ การเปิดแผ่นดิสค์ (Compact disk : CD) หนังสือสองภาษา เกม วีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น นอกจากนี้ เด็กเล็กๆ ไม่ต้องเผชิญกับประเด็นแรงจูงใจตนเอง ที่เด็กโต ระดับมัธยม หรือผู้ใหญ่ประสบ เมื่อต้องการเรียนรู้ภาษาต่างชาติ
  • ธรรมดาของโลก (Unexceptional) การสอนภาษาให้เด็กๆ เมื่อยังมีอายุน้อย ช่วยให้เกิดการยอมรับความจริงที่ว่า ระบบสองภาษาหรือหลายภาษา (Multilingualism) เป็นเรื่องธรรมดาในโลกนี้ การพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา ไม่ควรไดรับการปฏิบัติราวกับคน “นอกคอก” แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก (Global society) เมื่อเด็กๆ ได้ประสบการณ์จากภาษาและวัฒนธรรมตั้งแต่เยาว์วัยผ่านหนังสือ วีดิทัศน์ เพลง และวัสดุต่างๆ ก็จะได้รับความรู้สึกดีๆ บนเส้นทางการเติบในโลก ณ ที่ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวพันกัน (Intertwine) ในชีวิตประจำวัน

แหล่งข้อมูล

  1. Foreign language - http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_language [2013, March 23].
  2. 6 Reasons Why Children Should Learn Languages as Early as Possible - http://blog.languagelizard.com/2011/09/27/6-reasons-why-children-should-learn-languages-as-early-as-possible/ [2013, March 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน