หน้าหลัก » Blogs » เรียนภาษาต่างชาติในไทย เพื่อไปอาเซียน (ตอนที่ 4 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มิใช่เด็กทุกคนจะมีโอกาส ได้ ”สัมผัส” หลายภาษาในช่วงเยาว์วัย และเด็กบางคนก็อาจมิได้เติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่พูดอีกภาษาหนึ่งในบ้าน แต่เด็กก็อาจได้ประโชน์จากการเข้าโรงเรียนที่สอนสองภาษาตั้งแต่เยาว์วัย อันที่จริง แม้เพียงเสี้ยวหนึ่งของการ “สัมผัส” (Exposure) ภาษาและวัฒนธรรมในช่วงต้นของชีวิต ก็อาจมีผลกระทบที่อยู่ยาวนานในช่วงต่อมาของชีวิต ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  • ภาษามีพลัง (Language is power) - การเรียนรู้ภาษาใหม่ แม้เพียง 2 - 3 คำ ก็สามารถสร้างพลังมหาศาลให้กับเด็ก โดยเปิดโลกทัศน์ใหม่ในเรื่องภาษา ที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ การสามารถ “ปัน” (Share) การเรียนรู้คำใหม่ๆ กับครอบครัวและเพื่อนๆ เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น ในขณะที่เด็กๆ ได้เรียนรู้คำในภาษาใหม่ๆ ที่เพื่อนๆ อาจไม่รู้
  • ความคล้ายทางวัฒนธรรม (Cultural similarities) - การเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นว่ามีความเหมือนวัฒนธรรมของเรา เป็นขั้นตอนแรกที่ชื่นชมความเชื่อมโยงกันทั่วโลก (Global interconnectedness) ไม่ยากเลยสำหรับเด็กๆ ที่จะมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับเด็กๆ ที่อยู่อีกฟากโลกหนึ่งของโลก แม้ว่า เด็กๆ เหล่านั้นจะพูดอีกภาษาหนึ่งและแต่งกายแตกต่างกันไป เขาจะหัวเราะ ร้องไห้ เต้นรำ ร้องเพลง และละเล่น เขาอาจเศร้าโศกเมื่อของเล่นเสีย หรือดีใจที่ได้ฟังนิทานก่อนนอน การได้รับรู้เรื่องเหล่านี้ เป็นการ “เปิดหูเปิดตา” (Eye-opener) สำหรับเด็กๆ ที่ได้ “สัมผัส” วัฒนธรรมของต่างชาติ
  • ภาษาเป็นเรื่องสนุก (Languages are fun) - การทำให้การ “สัมผัส” ภาษามีความหมายสำหรับเด็กๆ คือกุญแจสำคัญในการสร้างความตื่นเต้น และให้เขามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การ “ยัดเยียด” (Bombard) เด็กๆ ด้วยคำศัพท์ (Vocabulary) มากมายหลายๆ ชั่วโมง จะสร้างผลกระทบที่น้อยกว่าการสอนเพียง 2 - 3 คำ ภายในบริบทของวัฒนธรรม (Cultural context) เราสามารถสร้างความตื่นเต้นแก่เด็กๆ ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม ด้วยการสัมผัสรูปภาพ การเต้นรำ และการร้องเพลง เป็นต้น แล้วสอนคำศัพท์ที่ต้องการภายในบริบทเหล่านี้
  • การชื่นชมในวัฒนธรรม (Appreciation) - ครูสามารถ “ปัน” ด้านความสวยงามของภาษาและวัฒนธรรม กับเด็กนักเรียน สร้างแรงบัลดาลใจด้วยเสน่ห์ (Fascination) ที่ลึกซึ้งของภูมิทัศน์ (Landscape) เพลงที่ง่ายต่อการเรียน และจังหวะสนุกสนาน (Fun beat) เรื่องราวที่ดึงดูดจินตนาการ (Captivate imagination) และเครื่องแต่งกายประจำชาติ (Traditional costumes) ที่สร้างชีวิตชีวาให้กับวัฒนธรรม โดยการเลือกคำที่ “ตอกย้ำ” (Reinforce) ความสวยงามของภาษาและวัฒนธรรม เพื่อว่าเด็กๆ มีความรู้สึกดีๆ ต่อโลกรอบตัวเด็กนักเรียน
  • การบรรลุผลทางภาษา (Linguistic realization) - อันที่จริง การสอนเด็กนักเรียนเกี่ยวกับคำจากภาษาต่างชาติ จะช่วยให้เด็กๆ ชื่นชม และเข้าใจการทำงานของภาษาโดยทั่วไป รวมทั้งภาษาท้องถิ่นของตนเอง อาทิ เมื่อเด็กๆ เรียนคำว่า “วิ่ง” ในภาษาต่างชาติ เขาจะเปรียบเทียบกับคำเดียวกันในภาษาของตนเอง อันเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ซึ่งเด็กเริ่มเข้าใจว่า ภาษามีโครงสร้างและความสอดคล้อง (Consistencies) แต่จงอย่าให้เด็กต้องแบกภาระ (Burden) ด้วยกฎเกณฑ์ทางภาษา (Linguistic rules) เมื่ออายุยังน้อย ลองปล่อยให้เขาสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง

การให้เด็กนักเรียนได้ “สมผัส” ภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของ “กรอบการทำงาน” (Framework) ไปตลอดชีวิต (Lifetime) ที่จะมีผลกระทบต่อตัวเด็กนักเรียนเอง กุญแจสำคัญคือการค้นหาเส้นทางที่จะทำให้ผลกระทบดังกล่าวเป็นบวก และอยู่ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในเส้นทางข้างหน้า เด็กนักเรีนยังต้องย่างก้าวต่อไปสู่จุดหมายของการใช้ภาษาให้ช่ำชอง (Mastery) ดังนั้น การ “สัมผัส” ภาษา แม้เพียงเล็กน้อย ก็จะสร้างแรงจูงใจ (Inspiration) ให้บรรลุจุดมุ่งหมายในที่สุด

แหล่งข้อมูล

  1. 5 Reasons Why a Small Amount of Language Exposure is Beneficial - http://blog.languagelizard.com/2011/09/12/learning-foreign-languages-5-reasons-why-a-small-amount-of-language-exposure-is-beneficial/ [2013, March 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน