หน้าหลัก » Blogs » เรียนรู้สภาเศรษฐกิจโลก จากรายงานการศึกษาอาเซียน (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีที่สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) รายงานขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาของไทยอยู่ในอันดับ 8 ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยรั้งท้าย ต่อจากประเทศเวียดนามซึ่งอยู่อันดับ 7 ส่วนกัมพูชาอยู่อันดับ 6

มีประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 148 ประเทศ กลุ่มอาเซียนมี 10 ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 มา 2 ประเทศ คือ ลาวและพม่า โดยมีตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาทั้งหมด 10 ตัว อันได้แก่ ตัวชี้วัดด้าน (1) คุณภาพระบบการศึกษา (2) คุณภาพการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (3) การบริหารจัดการโรงเรียน (4) อัตราการเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษา (5) อัตราการเข้าเรียนต่ออุดมศึกษา (6) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน (7) การพัฒนาและการฝึกอบรมแรงงาน (8) การใช้ประโยชน์ของระบบการวิจัยเฉพาะทาง (9) คุณภาพประถมศึกษา และ (10) อัตราการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า การจัดการศึกษาของเรายังอยู่ในสภาพที่ไม่น่าพอใจ ต้องปรับปรุงอีกมาก หากดูจากคะแนนหลายตัวชี้วัด ก็น่าเป็นห่วง การปฏิรูปการศึกษาใน15 ปีที่ผ่านมา ได้รับอิทธิพลจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แต่ไปเน้นเรื่องการปรับโครงสร้างมาก เน้นปฏิรูปการเรียนสอนน้อย "แต่การปฏิรูปการศึกษาต้องให้เป็นวาระแห่งชาติ และให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด โดยเฉพาะการปฏิรูปหลักสูตร หากทำอย่างจริงจัง สร้างกระบวนการแล้วนำไปเผยแพร่ เชื่อว่าอีก 2 ปี ไทยน่าจะเลื่อนอันดับขึ้นได้”

สภาเศรษฐกิจโลก เป็นมูลนิธิสัญชาติสวิส ที่ไม่หวังกำไร (Non-profit foundation) ตั้งอยู่ในเมือง Cologny นครเจนีวา โดยเป็นองค์กรอิสระนานาชาติ ที่มีพันธสัญญาของการปรับปรุงสถานะของโลก ในด้านธุรกิจ การเมือง การศึกษา และสังคม เพื่อก่อร่าง (Shape) วาระแห่งอุตสาหกรรม แห่งภูมิภาค และแห่งโลก

องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 โดยนายเคล้าส์ ชวอบ (Klaus Schwab) ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ชาวเยอรมัน สาขาวิชาธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเจนีวา เดิมใช้ชื่อว่าสภาผู้บริหารยุโรป (European Management Forum) แล้วเปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2530 โดยขยายวิสัยทัศน์ (Vision) ให้กว้างออกไป รวมถึงเป็นเวทีของการแก้ไขความขัดแย้งของระหว่างประเทศ

สภานี้มีชื่อเสียงโด่งไปทั่วโลก จากการประชุมประจำปีที่เมือง Davos ซึ่งเป็นสถานพักผ่อนในย่านตะวันออกของภูเขาเอ็ลป์ (Alps) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในการประชุมดังกล่าว จะมีผู้นำกว่า 2,500 คน จากกว่า 100 ประเทศ ที่เป็นนักธุรกิจ นักการเมือง นักปราชญ์ (Intellectual) และนักหนังสือพิมพ์ มาร่วมอภิปรายประเด็นด่วนของโลก ซึ่งรวมทั้งสุขภาพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม

องค์กรนี้ยังจัดให้มีการประชุมภูมิภาคปปีละ 6 - 8 ครั้ง ตามสถานที่ต่างๆ ในละตินอเมริกา และเอเชียตะวันออก จีน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากการประชุมแล้ว มูลนิธินี้ยังออกรายงานวิจัยซึ่งสะท้อนถึงเฉพาะเรื่อง ที่เป็นประเด็นของสมาชิก อาทิ คุณภาพการศึกษาของประเทศทั้ง 10 ในประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

แหล่งข้อมูล:

  1. 'จตุรนต์' ยอมรับการศึกษาไทยห่วย ลั่นขอเวลา 2 ปี แก้ไขอันดับดีขึ้น - http://www.naewna.com/local/67363 [2013, September 9].
  2. World Economic Forum - http://en.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum [2013, September 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน