หน้าหลัก » Blogs » เรียนอนุบาลนั้น . . . สำคัญไฉน? (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สำหรับเด็กๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ที่บ้าน โรงเรียนอนุบาลทำหน้าที่ช่วยการปรับตัวการออกห่างจากพ่อแม่ โดยปราศจากความกังวล และนี่อาจเป็นโอกาสแรกที่จะเล่นและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเด็กอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนอนุบาล อาจทำให้แม่ พ่อ หรือผู้เลี้ยงดู สามารถกลับไปทำงานเดิมในบางเวลา หรือเต็มเวลา

อันที่จริง โรงเรียนอนุบาลมีข้อดีที่ให้เด็กมีโอกาสเล่น (ซึ่งเป็นรากฐานของความคิดสร้างสรรค์) โอกาสเข้าสังคม (ซึ่งเป็นประโยชน์แก่พัฒนาการทางอารมณ์) และโอกาสแสดงออก (ซึ่งส่งเสริมกระบวนการรับรู้และสื่อสาร)

ตามประวัติศาสตร์ ในยุคที่โรงเรียนถูกจำกัดให้การเรียนรู้เรื่องการอ่านและเขียนของเด็กจากที่บ้าน ก็มีความพยายามหลายครั้งเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่เข้าถึงของเด็กๆ ที่แม่ต้องทำงานในโรงงาน ในสก๊อตแลนด์ ในปี พ.ศ. 2359 Robert Owen นักปรัชญาและครู (Pedagogue) ได้เปิดโรงเรียนสำหรับทารก (Infant school) ในเมือง New Lanark น่าจะเป็นแห่งแรกของโลก

Samuel Wilderspin ก็เปิดโรงเรียนดังกล่าวในนครลอนดอน ในปี พ.ศ. 2362 ขุนนางสตรี (Countess) Theresa Brunszvik ซึ่งได้รับอิทธิพลดังกล่าว ก็ได้เปิด Angyalkert หรือ “สวนเทพธิดา” (Angel garden) ในปี พ.ศ. 2371 ภายในคฤหาสน์ของเธอในนคร Buda แนวความคิดนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายในบรรดาผู้สูงศักดิ์ และชนชั้นกลางในราชอาณาจักรฮังการีในขณะนั้น

Friedrich Fröbel ก็เปิดสถานสำหรับการเล่นและกิจกรรม ในปี พ.ศ. 2380 ในหมู่บ้าน Bad Blankenburg ประเทศเยอรมนี โดยเรียกว่า “Kindergarten” สตรีที่ได้รับการฝึกอบรมโดย Fröbel ต่างกลับไปเปิดโรงเรียนอนุบาล หรือ “สวนเด็ก” ดังกล่าวทั่วยุโรป แล้วกระจายไปทั่วโลก

โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2399 ที่เมือง Watertown รัฐวิสคอนซิน โดย Margarethe Meyer-Schurz ซึ่งสอนเป็นภาษาเยอรมัน น้องสาวของเธอ ก็เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกในนครลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในบางระบบสมัยนั้น เรียกโรงเรียนอนุบาลว่า ระดับศูนย์ (Grade 0) ซึ่งเป็นส่วนผสมของสิ่งที่อยู่ระหว่างอนุบาลกับประถมศึกษา

ใน ปี พ.ศ. 2403 Elizabeth Peabody ก่อตั้งโรงเรียนอนุบางแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ นครบอสตัน และโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่เปิดสอนฟรี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2413 โดย Conrad Poppenhusen นักอุตสาหกรรมและผู้มีจิตกุศล (Philanthropist) ที่อพยพไปตั้งรกรากที่เมือง College Point รัฐนิวยอร์ค ภายใต้ชื่อ Poppenhusen Institute ซึ่งยังมีตัวตนอยู่ถึงทุกวันนี้

โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ก่อตั้งขึ้นที่นคร St. Louis รัฐมิสซูรี ในปี พ.ศ. 2416 โดย Susan Blow ในเวลาไล่เลี่ยกัน Elizabeth Harrisonได้เขียนทฤษฎีการศึกษาของเด็กปฐมวัย แล้วพัฒนาเพิ่มพูนมาตรฐานการศึกษาสำหรับครูโรงเรียนอนุบาล โดยสถาปนาสิ่งที่กลายเป็นสถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National College of Education) ใน ปี พ.ศ. 2429

ในประเทศอังกฤษ คำว่า “Nursery” หรือ “Playgroup” มักใช้ในความหมายว่า “การศึกษาก่อนวัยเรียน” และ ไม่ค่อยใช้คำว่า “Kindergarten” ยกเว้นในบริบทของวิธีการพิเศษของการศึกษา [การคือการศึกษาทางเลือก (Alternative education)] อาทิ Waldorf ซึ่งเป็นปรัชญาการศึกษาของสถาปนิกและนักปฏิรูปสังคมชาวออสเตรียชื่อ Rudolf Steiner และ Montessori ของแพทย์และนักการศึกษาชาวอิตาลี ชื่อ Maria Montessori

แหล่งข้อมูล

  1. การเรียนอนุบาลนั้น . . . สำคัญไฉน - http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9560000018893&Keyword=%a1%d2%c3%c8%d6%a1%c9%d2 [2013, February 21]
  2. Kindergarten - http://en.wikipedia.org/wiki/Kindergarten [2013, February 21]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน