หน้าหลัก » Blogs » เสริมสร้างทักษะ ณ ค่ายฤดูร้อน (ตอนที่ 3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ค่ายฤดูร้อน (Summer camp) ในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ในขณะที่ให้บริการชุมชนนอกรั้ว (Outreach) ไปด้วย อาทิ ค่ายของโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ (School of Art & Design) ณ มหาวิทยาลัย Michigan และค่ายของ วิทยาลัยสื่อการคำนวณและดิจิทัล (College of Computing and Digital Media) ณ มหาวิทยาลัย DePaul

เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านภาษาต่างๆ ค่ายภาษาได้เกิดขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกา โรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยหลายแห่งเป็นผู้จัดตั้งค่ายดังกล่าว นักเรียนต่างชาติจำนวนมาก ก็แห่กันเข้าค่ายฤดูร้อนในสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

ความนิยม (Popularity) ของค่ายภาษา อาจเกิดจากความสนใจที่ทวีขึ้นในภาษาซึ่งมิได้มีการสอนในหลักสูตรปรกติ [ในโรงเรียน] อาทิ ภาษาอาหรับ (Arabic) และ ภาษาจีนกลาง (Mandarin) ซึ่งอยู่ในความต้องการสูง แต่มักไม่ปรากฎอยู่ในหลักสูตรปรกติตามโรงเรียนต่างๆ

มหาวิทยาลัย ยังเป็นแหล่งฝึกอบรมภาคฤดูร้อนของศิลปะนานาชนิด กิจกรรมหลากหลายซึ่งเป็นวิชาเลือก (Elective) เกี่ยวกับศิลปะสร้างสรรค์และการแสดง อาทิ ทัศนศิลป์ (Visual art) ดนตรี การละคร สุนทรพจน์ โต้วาที การเต้นระบำ การเต้นตามดนตรีร็อค (Rock and roll) การแสดงละครสัตว์ (Circus arts) การเล่นมายากล และการแสดงพิเศษอื่นๆ

บางโครงการในค่ายฤดูร้อน (Summer camp) มุ่งเน้นไปยังศิลปะเฉพาะประเภท แต่ก็มีโครงการอื่นที่มีรายการให้เลือกหลากหลาย เนื่องจากความนิยมของกิจกรรมเหล่านี้ ค่ายแต่ดั้งเดิม (Traditional) จึงมักเพิ่มเติมบางส่วนของทัศนศิลป์ (Visual art) และศิลปะการแสดง (Performing arts) เข้าไปในโครงการด้วย

ค่ายบางแห่งก็เสนอโอกาสการเรียนและแสดงศิลปะเหล่านี้ สำหรับชาวค่าย (Camper) ที่เคยมีประสบการณ์และทักษะมาก่อน พร้อมที่จะแสดงเดี่ยว (Solo) ในวงดนตรีมโหรีเครื่องใหญ่ (Symphony orchestra) ต่อหน้าสาธารณชน หรือรังสรรค์งานชิ้นเอก (Artistic piece) ของตนเอง

ค่ายฤดูร้อนนี้เป็นโอกาสสำหรับเด็กนักเรียน “มือใหม่” (Beginner) ที่จะทดลองศิลปะใหม่หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ ค่ายศิลปะการแสดง มักเป็นหลักสูตร 3 หรือ 4 สัปดาห์ ซึ่งค่อยๆ สะสมทักษะการแสดง จนถึงจุดท้าย (Culminate) ซึ่งพ่อแม่และญาติ จะได้รับเชิญให้มาชมการแสดงของลูก

ในปัจจุบัน กิจกรรมการเข้าค่ายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ได้กลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในแวดวงการศึกษา ที่บรรดาเด็กนักเรียนจะขาดเสียมิได้แล้ว และมีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่คาดหวัง จะได้มีโอกาสได้เข้าค่ายเพื่อเรียนรู้และเสริมประสบการณ์อันเป็นหลักสูตรนอกตำรา

แหล่งข้อมูล:

  1. ศึกษาพาที : ปิดเทอมหยุดเรียน เข้าค่าย-เรียนหลักสูตรนอกตำรา - http://www.naewna.com/local/47782 [2013, April 25].
  2. Summer camp - http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_camp [2013, April 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน