หน้าหลัก » Blogs » เสริมสร้างทักษะ ณ ค่ายฤดูดร้อน (ตอนที่ 4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ค่ายฤดูร้อนหลายแห่ง นำเด็กนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก มาเข้าค่ายผจญภัย (Adventure) ซึ่งมักจะมีหัวเรื่อง (Theme) เฉพาะ รวมทั้งการสอนกีฬาเกือบทุกประเภทเท่าที่จะจินตนาการได้ (Imaginable) หรือการแข่งขันหลากหลายกีฬา ซึ่งเป็นโอกาสให้เด็กชายและหญิงได้เรียนรู้กีฬาที่ตนเองสนใจเป็นเวลา 3 ถึง 8 สัปดาห์ เป็นต้น

แม้จะมีนักกีฬาโรงเรียนจำนวนมากเข้าค่ายกีฬา แต่ก็มีโครงการที่รองรับเฉพาะผู้ด้อยสมรรถนะ (Less proficient) ทางด้านกีฬา โดยจัดให้มีชาวค่าย (Camper) แข่งขันกันเองทุกวัน ด้วยทีมที่คัดเลือกตามความสามารถ (Ability) เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนมีโอกาส สร้างความสำเร็จให้แก่ทีมของตนเอง

ค่ายกีฬาบางแห่ง ได้ดำเนินการมากว่า 100 ปี โดยที่มุ่งเน้นพัฒนาการของเด็กให้เต็มองคาพยพ (Whole child) ผ่านสื่อของกีฬาที่เล่นเป็นทีม (Team sports) ไม่เพียงแต่ในฐานะนักกีฬา (Athlete) แต่ในฐานะบุคคล (Person) และเพื่อนร่วมทีม นอกจากนี้ค่ายหลายแห่งยังรวมโครงการหลากหลายที่มิใช่กีฬา เพื่อประสบการณ์ที่แตกต่าง (Diverse) ออกไป

ค่ายกีฬาหลายแห่ง มุ่งเน้นการสร้างเสริมทักษะเพียงกีฬาชนิดเดียวโดยเฉพาะ (Exclusive) แต่ก็มีหลายแห่งที่มีกีฬานานาชนิด (Multi-sports) ให้เลือก ชาวค่ายบางคนไต่เต้าเป็นนักกีฬาระดับโรงเรียน หรือระดับชาติ เพราะผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นของค่ายฤดูร้อน โดยผู้นำค่าย (Cabin leader) ที่เป็นผู้ฝึกสอน (Coach) นักกีฬาทีมท้องถิ่น หรือนักกีฬาทีมชาติ

ค่ายกีฬายอดนิยม มักประสบความสำเร็จในการท้าทายความสามารถของเด็กนักเรียนที่หมายมั่นจะเป็นนักกีฬา ทั้งร่างกายและจิตใจ ในขณะที่ส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำทางสังคม เพราะผู้นำค่าย ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวค่ายมาก่อน จึงมีวัฒนธรรมค่าย (Camp culture) อยู่ในสายเลือด พร้อมที่จะต้อนรับชาวค่ายใหม่ด้วยความอบอุ่น และสร้างมาตรฐานสูง เพื่อให้ผู้มาใหม่พยายาม “ปีนป่าย” ไปถึงจุดหมายปลายทาง

ค่ายนักกีฬาที่ดีที่สุด มิใช่เพียงช่วยปรับปรุงทักษะชาวค่าย ในเรื่องฟุตบอล เทนนิส มวยปล้ำ ((Wrestling) ฯลฯ แต่ยังช่วยเด็กนักเรียนแต่ละคนให้กลายเป็นนักกีฬาที่มีทักษะความชำนาญ เป็นคู่แข่งขันที่มีน้ำใจ (Gracious) มีพันธสัญญาของการเล่นเป็นทีม และเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อกลับไปยังโรงเรียนหลังเปิดเทอมใหม่

ค่ายฤดูร้อนสำหรับชาวยิว (Jewish summer camp) สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับชาวค่าย (Camper) เพื่อให้มีประสบการณ์ทางศาสนา นอกเหนือจากกิจกรรมตามปรกติของค่ายที่มีมาแต่ดั้งเดิม (Traditional camp) ซึ่งเป็นยอดนิยมในชุมชนชาวยินในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนกับเด็กชาวยิวในประเทศอิสราเอล

ค่ายบางแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว (Movement) ของนิกายต่างๆ อาทิ Orthodox, Reform, Re-constructionist หรือ Conservative บางแห่งก็มุ่งเน้น ลัทธิยิว (Zionism) และบทบาทการดำรงชีวิตของอิสราเอล ในขณะที่บางแห่งก็มุ่งเน้นประสบการณ์การสร้างอัตลักษณ์ของชาวยิว ผ่านวัฒนธรรมยิว เป็นต้น

แหล่งข้อมูล:

  1. ศึกษาพาที : ปิดเทอมหยุดเรียน เข้าค่าย-เรียนหลักสูตรนอกตำรา - http://www.naewna.com/local/47782 [2013, April 26].
  2. Summer camp - http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_camp [2013, April 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน