หน้าหลัก » Blogs » แนวโน้มเด็กไทยอ้วนอันดับหนึ่งของโลก (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เมื่อตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงสถิติของกรมอนามัยที่คาดการณ์ว่าภายในปี 2558 นั้น เด็กไทยจะมีแนวโน้มอ้วนเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนั้น ในตอนที่ 2 นี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงภาวะโรคอ้วนในเด็กว่าคืออะไร และมีผลต่อเด็กอย่างไรบ้าง เพื่อที่ผู้ปกครองที่เป็นห่วงและกังวลในเรื่องนี้จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการดูแลบุตรหลานได้

โรคอ้วนในเด็ก (Childhood obesity) คือ สภาวะไขมันส่วนเกินในร่างกาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก การวัดระดับไขมันส่วนเกินนั้นจะใช้ค่า ดัชนีมวลกาย หรือ BMI (Body Mass Index) เป็นตัวชี้วัด โดยใช้สูตร

น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง

หากมีค่าเกิน 28.4 จะถือว่าเป็นโรคอ้วนขั้นที่ 1 ปัจจุบันนี้ โรคอ้วนในเด็กมีเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับชาติแล้ว

โรคอ้วนในเด็กนี้มีผลกระทบต่อเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ หลายโรค แบ่งตามระบบของร่างกายได้ดังนี้:

  1. ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine) ได้แก่ ความทนทานต่อน้ำตาลบกพร่อง เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน (Impaired glucose tolerance) โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) โรคอ้วนลงพุง กลุ่มความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Metabolic syndrome) ภาวะฮอร์โมนแอนโดรเจนมากกว่าปกติ(Hyperandrogenism) ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและวัยเริ่มหนุ่มสาว และภาวะการมีบุตรยาก (Nulliparity and Nulligravidity)
  2. ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular) ได้แก่ ความดันโลหิตสูง (Hypertension) ไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia) และความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่ (Coronary heart disease)
  3. ระบบทางเดินอาหาร (Gastroentestinal) ได้แก่ ไขมันพอกตับ (Nonalcoholic fatty liver disease) และโรคนิ่วในถุงน้ำดี (Cholelithiasis)
  4. ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory) ได้แก่ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea) และภาวะการหายใจลดลงในคนอ้วน (Obesity hypoventilation syndrome)
  5. ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal) ได้แก่ หัวกระดูกต้นขาเคลื่อนหลุด (Slipped capital femoral epiphysis : SCFE) และกระดูกหน้าแข้งโก่ง (Tibiavara or Blount disease)
  6. ระบบประสาท (Neurological) ได้แก่ ภาวะความดันในโพรงสมองสูงที่ไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic intracranial hypertension)
  7. ผิวหนัง (Skin) ได้แก่ ฝี หรือการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณรูขุมขนที่ลงลึก (Furunculosis ) และผื่นในรอยพับ (Intertrigo) กล่าวคือ การอักเสบของผิวหนัง อันเนื่องมาจากการเสียดสีของผิวหนังในบริเวณรอบพับ
  8. ด้านจิตสังคม (Psychosocial) ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกับเพื่อน (Distorted peer relationships) การประเมินค่าตนเองต่ำ (Low self-esteem) วิตกกังวล (Anxiety) และภาวะซึมเศร้า (Depression)

นอกจากนั้น เด็กอ้วนยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วน และโรคอ้วนในวัยรุ่นนั้น ก็จะส่งผลให้อัตราการตายเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ที่ร้ายไปกว่านั้น เด็กที่เป็นโรคอ้วนมีแนวโน้มที่จะอายุสั้นกว่าเด็กที่ไม่อ้วนถึง 5 ปี และในสหรัฐอเมริกา เด็กอ้วนยังมีแนวโน้มที่จะอายุสั้นกว่ารุ่นพ่อแม่อีกด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Childhood obesity - http://en.wikipedia.org/wiki/Childhood_obesity [2013, July 30]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน