หน้าหลัก » Blogs » แหล่งขุมทอง ห้องสมุดดิจิทัล (ตอนที่ 4 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ห้องสมุดที่เก็บหนังสือจะต้องเสียเงินจำนวนมากสำหรับค่าจ้างพนักงาน ซ่อมแซมหนังสือ เช่า และหาหนังสือเพิ่มเติม ห้องสมุดดิจิทัลจะสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ห้องสมุดทั้งสองแบบยังต้องใช้การแยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่เพื่อให้บรรดาผู้ใช้สามารถป้อนและเรียกคืนข้อมูลได้ ห้องสมุดดิจิทัลอาจตั้งใจจะนำเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความก้าวหน้าเทคโนโลยีหนังสือเสียงและอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับการนำเสนอรูปแบบใหม่อย่างเช่นวิกิพีเดียและบล็อคต่างๆ

ห้องสมุดธรรมดาอาจคิดว่าการเพิ่มการเข้าถึงแบบออนไลน์เข้าไปในหมวดหมู่ OPAC นั้นเพียงพอ ข้อได้เปรียบที่สำคัญในการเปลี่ยนหนังสือให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลคือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่ได้ใช้บริการห้องสมุดธรรมดาบ่อยนัก เนื่องจากอยู่ห่างไกลได้เข้าถึงข้อมูลอีกด้วย

ประโยชน์ของห้องสมุดดิจิทัล ได้แก่

  • ไร้อุปสรรคทางกายภาพ ผู้ใช้ห้องสมุดดิจิทัลไม่จำเป็นต้องเดินทางไปห้องสมุดแบบกายภาพ ผู้คนจากที่ที่ใดก็ตามในโลกนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันตราบใดที่ยังสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
  • ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อดีที่เด่นชัดของห้องสมุดดิจิทัลก็คือ ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • การเข้าถึงที่หลากหลาย สถาบันและผู้ใช้รายต่างๆ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เหมือนกันได้ในทันที ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ ห้องสมุดอาจมีสัญญาสำหรับการยืมออกเพียงแค่หนึ่งฉบับต่อครั้ง ซึ่งคือการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบลิขสิทธิ์ทางดิจิทัลที่แหล่งข้อมูลจะไม่สามารถเข้าถึงได้หลังจากหมดอายุการให้ยืม หรือหลังจากที่ผู้ให้ยืมเลือกที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ (มีค่าเท่ากับการส่งกลับข้อมูล)
  • การเรียกข้อมูล ผู้ใช้สามารถใช้คำค้นหาใดๆ ก็ได้ (คำ กลุ่มคำ ชื่อเรื่อง ชื่อคน หัวข้อ) เพื่อค้นหาชุดข้อมูลทั้งหมด ห้องสมุดดิจิทัลสามารถให้บริการโต้ตอบอย่างเป็นมิตร ทำให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลของห้องสมุดแต่ละแห่งได้เพียงแค่คลิกเท่านั้น
  • การสงวนและรักษา การทำสื่อดิจิทัลไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาของการสงวนหนังสือรูปเล่มในระยะยาว แต่ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงสำเนาของข้อมูลเหล่านี้ที่จะเสื่อมสภาพจากการใช้ซ้ำ ชุดข้อมูลที่แปลงเป็นแบบดิจิทัลหรือที่เป็นแบบดิจิทัลตั้งแต่แรกทำให้เกิดการพิจารณาเรื่องการสงวนและรักษาซึ่งห้องสมุดปกติไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้
  • พื้นที่ ในขณะที่ห้องสมุดทั่วไปมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ ห้องสมุดดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าเนื่องจากห้องสมุดดิจิทัลใช้พื้นที่ทางกายภาพสำหรับจัดเก็บข้อมูลน้อยกว่าและเทคโนโลยีการจัดเก็บสื่อต่างๆ สามารถซื้อหาได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน
  • การเพิ่มมูลค่า คุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุ อย่างเช่นคุณภาพของรูปถ่ายพัฒนายิ่งขึ้น การทำหนังสือแบบดิจิทัลยังช่วยให้อ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นและกำจัดข้อบกพร่องทางสายตา เช่น น้ำตาไหลหรือตาบอดสี

พ่อแม่จะให้ลูกใช้ประโยชน์จากห้องสมุดดิจิตอล ในเรื่องการเข้าถึงหนังสือ คลังเก็บสารสนเทศ และรูปภาพหลากหลายได้อย่างรวดเร็วและเป็นที่สนใจในวงการการศึกษาและสาธารณชน ห้องสมุดแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จัดเก็บ ห้องสมุดดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะข้อมูลได้มากกว่ามาก เนื่องจากข้อมูลดิจิทัลใช้พื้นที่กายภาพในการจัดเก็บน้อย

แหล่งข้อมูล:

  1. Wikipedia. (2556). E-library - http://en.wikipedia.org/wiki/Elibrary [2013, May 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน