หน้าหลัก » Blogs » ไข้หวัดในเด็กเล็ก (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ไข้หวัดในเด็กเล็ก ตอนที่ 2

อาการบ่งบอก (Sign) และอาการแสดงออก (Symptom) ส่วนใหญ่เริ่มขึ้นที่คอ จมูกมีน้ำมูกไหลและคัดจมูก ตลอดจนจาม เด็กเล็กที่เป็นไข้หวัดจะมีอาการเจ็บคอ ปวดหัว และมีไข้อ่อนๆ กล้ามเนื้ออ่อนล้า ปวดกล้ามเนื้อ และเบื่ออาหาร น้ำมูกจะเปลี่ยนจากน้ำใส เป็นมีลักษณะเหนียวข้น มีสีเหลืองหรือสีเขียว

การติดต่อ (Contagious) นั้น ไข้หวัดสามาระติดต่อกันได้มากที่สุดในช่วง 2 - 4 วันแรก หลังจากเริ่มมีอาการ และสามารถแพร่กระจายเชื้อได้นานถึง 3 สัปดาห์ ไข้หวัดสามารถติดจากการสัมผัสจากคนไปสู่คน หรือโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสซึ่งแพร่กระจายในอากาศจากการไอหรือจาม การสัมผัสปากหรือจมูกของผู้ป่วย รวมทั้งการสัมผัสผิวหนัง หรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อไรโนไวรัส (Rhinoviruses) ก็สามารถแพร่กระจายไข้หวัดได้

ในเรื่องการป้องกัน (Prevention) นั้น เนื่องจากมีเชื้อไวรัสหลายชนิดที่เป็นสาเหตุของไข้หวัด และยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันการเป็นไข้หวัดได้ จึงควรให้เด็กเล็กปฏิบัติดังนี้

  • พยายามหลีกให้ห่างคนที่สูบบุหรี่หรือเป็นไข้หวัด เชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายตัวได้ไกลถึง 12 ฟุต ผ่านอากาศ เมื่อคนเป็นหวัดไอ หรือจาม
  • ล้างมือให้สะอาดทั่วถึงและบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากการสั่งน้ำมูก
  • ปิดจมูกและปาก เมื่อไอหรือจาม (ให้ไอหรือจามใส่แขนเสื้อหรือผ้าเช็ดหน้า) ไม่ควรใช้มือ วิธีนี้จะช่วยป้องกันการการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ดีกว่า
  • อย่าใช้ผ้าเช็ดตัวหรือภาชนะร่วมกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด รวมทั้งไม่ควรดื่มน้ำแก้วเดียวกัน กระป๋องน้ำ หรือขวดน้ำเดียวกันด้วย เด็กเล็กจะไม่รู้ว่าใครเพิ่งหายจากไข้หวัดและพร้อมที่จะแพร่เชื้อไวรัสสู่เด็กเล็กได้
  • อย่าหยิบกระดาษชำระที่ใช้แล้วของคนอื่น

นักวิจัยไม่ค่อยแน่ใจว่า การกินสังกะสี (Zinc) และวิตะมิน ซี จะสามารถควบคุมอาการไข้หวัดและความรุนแรงของโรคได้นานเท่าไร แต่การกินยาในปริมาณมากทุกๆ วันอาจให้ผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการ จากผลของการศึกษาส่วนใหญ่เกี่ยวกับยาสมุนไพร อย่างเช่น Echinacea มีทั้งให้ผลลบและยังไม่มีข้อสรุป

ในเด็กเล็ก ยังมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของผลการรักษาด้วยยาเหล่านี้น้อยมาก จึงควรมีการปรึกษาแพทย์ก่อนที่พ่อแม่จะตัดสินใจให้ลูกกินยาสมุนไพรหรือให้วิตามินเสริมมากกว่าคำแนะนำ [ตามฉลาก] ว่าให้กินได้วันละเท่าไร (Recommended daily allowance : RDA) หรือมิให้กินเกินวันละเท่าไร

ส่วนเรื่อง ระยะเวลา (Duration) นั้น ไข้หวัดจะมีอาการปรากฏภายใน 2 - 3 วัน หลังได้รับเชื้อไวรัส ไข้หวัดส่วนใหญ่มักหายเองภายใน 1 สัปดาห์ แต่อาจยาวนานได้ถึง 2 สัปดาห์ได้ ส่วนในการรักษา (Treatment) นั้น เรามักได้ยินคำกล่าวว่า “ให้เวลาเยียวยา” (Time cures all) ซึ่งไม่เป็นจริงเสมอไป แต่ในกรณีไข้หวัดธรรมดา (Common cold) อาจใช้ได้เลย

ในกรณีของไข้หวัดธรรมดา ยาทั่วไปไม่สามารถรักษาไข้หวัดธรรมดาได้ เพียงแต่ยาสามารถใช้บรรเทาอาการอย่างเช่น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว และไข้ พ่อแม่สามารถให้ยาพาราเซตตามอล (Paracetamol) หรือไอบูโปรเฟน (Ibuprofen) แก่เด็กเล็กได้ ตามคำแนะนำที่ให้ตรงตามน้ำหนักตัว และอายุของเด็ก

แหล่งข้อมูล:

  1. ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก พัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิต - http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000108005&Keyword=%ca%d8%a2%c0%d2%be [2013, September 15].
  2. Kid’s common cold - http://kidshealth.org/parent/infections/common/cold.html#cat20029 [2013, September 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน