หน้าหลัก » Blogs » DIY : ฝึกลูกเป็นนักประดิษฐ์ (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ฝึกลูกเป็นนักประดิษฐ์

Do-it-yourself ที่เรียกสั้นๆ ว่า DIY หรืองานประดิษฐ์นั้น มีประโยชน์มากสำหรับเด็ก ดังที่กล่าวไว้แล้ว 2 ประการในตอนที่ 1 ในตอนที่ 2 นี้ ผู้เขียนจะบรรยายต่อไปถึงประโยชน์อีกหลายประการของการที่เด็กๆ ได้สร้างสรรค์งานประดิษฐ์

 1. สมาธิ: งานประดิษฐ์ช่วยให้เด็กๆ มีสมาธิกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากวิดีโอเกม โทรศัพท์มือถือ ไอพ็อด และอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บ้าง เมื่อเด็กจดจ่อกับงานประดิษฐ์แล้ว สิ่งรบกวนต่างๆ ก็จะหมดไป
 2. การอดทนอดกลั้น เพื่อรอคอยความสุขระยะยาว (Delayed Gratification): โลกยุคปัจจุบันที่เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลและดาวน์โหลดทุกอย่างได้ในพริบตา ทำให้เด็กๆไม่ได้เรียนรู้ที่จะรอคอยความสุขระยะยาวเลย แต่งานประดิษฐ์จะไม่รวดเร็วเหมือนข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพราะกว่าที่ผลงานประดิษฐ์จะสำเร็จเสร็จสิ้นให้เชยชมสักงาน เด็กจะต้องใช้เวลาพอสมควร บางงานอาจใช้เวลาหลายวัน ซึ่งสอนให้เด็กเรียนรู้ว่าการจะทำงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดในชีวิตจริงให้สำเร็จนั้นต้องใช้เวลา
 3. การทำงานให้สำเร็จ: มาคู่กับความอดทน การรอคอยความสุขในระยะยาว คือการไม่ท้อถอย และสามารถทำงานให้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี ไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานเพียงใดก็ตาม ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความภูมิใจที่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ อุปนิสัยที่ดีนี้จะติดตัวไปจนโตเป็นผู้ใหญ่
 4. การเข้าสังคม: การทำงานประดิษฐ์ช่วยให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้สอน หรือเพื่อนๆ ต่างจากการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นการสื่อสารไร้เสียงและไม่ต้องใช้ทักษะการพูดคุยในชีวิตจริง
 5. การแสดงออกทางอารมณ์: เช่นเดียวกับการวาดรูป การทำงานประดิษฐ์สามารถช่วยให้เด็กได้แสดงออกทาง อารมณ์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธ เครียด หรือมีความสุข ก็ตาม
 6. อัตลักษณ์: ความใจเย็น อดทนอดกลั้น การทำงานให้สำเร็จ และความภาคภูมิใจ ที่เด็กได้รับการบ่มเพาะจากงาน ประดิษฐ์ จะช่วยเสริมอัตลักษณ์ให้ดีขึ้น ซึ่งจะปรากฏในการเรียน การเข้าสังคม และสุขภาพจิตได้อย่างคาดไม่ถึง

ยิ่งไปกว่านั้น เด็กและผู้ปกครองจะมีโอกาสใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเมื่อได้สร้างงานประดิษฐ์ร่วมกัน เพราะจะได้พูดคุย และเรียนรู้กันและกันมากขึ้น ที่สำคัญคือ ผู้ปกครองต้องไม่คิดว่าตัวเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์พอที่จะทำงานประดิษฐ์ เพราะในความเป็นจริงแล้วมีงานประดิษฐ์หลายรูปแบบที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ยากเกินไป ตัวอย่างงานประดิษฐ์ง่ายๆ สองแบบที่ผู้ปกครองสามารถทำร่วมกับบุตรหลานได้คือ

 1. ทำอาหาร ให้เด็กมีส่วนร่วมทำอาหารง่ายๆ เช่น ไข่เจียว ไข่คน คุกกี้ และ เค้ก ให้เด็กได้ลองตอกไข่ ตีไข่ ผสมแป้ง นวดแป้งด้วยตัวเอง พวกเขาจะได้ฝึกทักษะหลากหลาย เกิดความภาคภูมิใจและอาจจูงใจให้เด็กที่ไม่ค่อยรับประทานอาหารสนใจอาหารมากขึ้น
 2. ทำหนังสือติดปะ (Scrap books) ให้เด็กได้นำภาพต่างๆ ที่เขาประทับใจจากการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดมาติดลงในสมุด พร้อมทั้งตกแต่งตามที่เขาต้องการ เด็กจะได้ทั้งจินตนาการ และบันทึกแห่งความประทับใจไปในตัวด้วย เพียงเท่านี้ ผู้ปกครองก็สามารถใช้เวลาคุณภาพกับบุตรหลานได้อย่างเต็มที่ เพิ่มความรักความผูกพันในครอบครัว อีกทั้งเด็กยังได้ฝึกทักษะหลายด้านอีกด้วย ในตอนต่อไป ผู้เขียนจะกล่าวถึงสิ่งที่ผู้ปกครองพึงระวังระหว่างทำงานประดิษฐ์ร่วมกับบุตรหลาน และกิจกรรมที่เสริมการเรียนรู้ของเด็กที่นอกเหนือจากงานประดิษฐ์

แหล่งข้อมูล:

 1. The benefits of arts and crafts for kids – http://www.examiner.com/article/the-benefits-of-arts-and-crafts-for-kids [December 3, 2013]
 2. Do it yourself - http://en.wikipedia.org/wiki/DIY [December 3, 2013]
 3. Easy Activities Kids can do at the table – http://www.livestrong.com/article/562039-easy-activities-kids-can-do-at-the-table/ [December 3, 2013]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน