หน้าหลัก » Blogs » DIY : ฝึกลูกเป็นนักประดิษฐ์ (ตอนที่ 3 และเป็นตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ฝึกลูกเป็นนักประดิษฐ์

งานประดิษฐ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระตุ้นให้เด็กต้องทำด้วยตัวเองและนับว่าเป็น DIY รูปแบบหนึ่งซึ่งเด็กเล็กจะสามารถทำได้ เมื่อได้ลงมือทำด้วยตัวเองแล้ว เด็กๆก็จะพัฒนาทักษะหลายด้านได้ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่ผ่านมา และผลดีที่เด็กได้รับจากงานประดิษฐ์นั้นจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วย เพราะจะได้กระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์กับเด็ก ซึ่งต้องใช้ความใจเย็นนั้น มีข้อที่พ่อแม่ ผู้ปกครองพึงระมัดระวังดังนี้

  1. อย่าบังคับให้เด็กทำงานประดิษฐ์ หากเขาไม่สนใจ การบังคับเท่ากับเป็นการผลักเด็กให้ออกห่างจากงานประดิษฐ์ และทำให้เขาไม่อยากทำอีกเลย หากแต่ค่อยๆ สนับสนุนให้เด็กทำงานประดิษฐ์ และให้รางวัลเมื่อเขาทำสำเร็จจะดีกว่า
  2. อย่าให้เด็กทำในสิ่งที่ยากเกินความสามารถของเขา เรามักจะประเมินความสามารถของตัวเอง และลูกน้อยสูงไปเมื่อเห็นงานประดิษฐ์ที่ชอบจากรูป ไม่มีอะไรน่าท้อใจมากไปกว่าการที่เราทำมาได้ครึ่งทางแล้วเพิ่งรู้สึกว่ามันยากกว่าความสามารถที่เรามีอยู่ ถ้าไม่อยากให้ลูกรู้สึกท้อใจในการทำงานประดิษฐ์แล้วละก็ ให้ประเมินเสียแต่ทีแรกว่าลูกสามารถทำงานประดิษฐ์ชิ้นใดได้จริงก่อนลงมือทำ
  3. เริ่มจากสิ่งง่ายๆ หากลูกน้อยเริ่มทำงานประดิษฐ์เป็นชิ้นแรก ให้ลองเริ่มจากของง่ายๆ ดูก่อน เพื่อให้ชินกับอุปกรณ์ วัสดุ และเทคนิคต่างๆ ให้ลูกลองฝึกฝนเล็กน้อยก่อนจะลงมือทำจริงๆ ถ้างานชิ้นแรกง่ายสำหรับลูก ลูกก็จะทำสำเร็จได้ง่าย และอยากลองทำสิ่งที่ยากขึ้นเอง
  4. ให้เวลากับงานประดิษฐ์ ควรให้เวลากับงานประดิษฐ์เพื่อจะทำให้สำเร็จเรียบร้อย ไม่ว่ามันจะยากเพียงใดก็ตาม เราควรให้เวลากับลูกเพื่อจะคิด สร้างสรรค์ ทดลอง สนุกกับสิ่งที่ทำ และเพื่อเรียนรู้กันในครอบครัว
  5. เด็กๆ มักชอบลงมือทำงานประดิษฐ์ ดังนั้น เมื่อเด็กๆ เรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านการทำงานประดิษฐ์พวกเขาจะไม่ค่อยบ่น จึงสามารถใช้งานประดิษฐ์เป็นสื่อการสอนวิชาต่างๆ ให้แก่เด็กทุกระดับชั้นได้เป็นอย่างดี

จะเห็นได้ว่าเราสามารถนำงานประดิษฐ์มาสร้างเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้หลากหลายวิธี และเนื่องจากงานประดิษฐ์มีประโยชน์หลายประการ จึงเหมาะที่จะนำงานประดิษฐ์มาเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมทุกคนในครอบครัวเข้าด้วยกัน ให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วย

นอกจากงานประดิษฐ์แล้ว ยังมีกิจกรรมอีกหลายรูปแบบที่ผู้ปกครองจะสามารถนำมาพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานได้ เช่น ดนตรีเพื่อเสริมสุนทรียภาพ งานเขียนนิทานและเรื่องเล่าซึ่งฝึกทักษะการอ่านเขียนและจินตนาการให้เด็กๆได้ การเล่านิทานปากเปล่าซึ่งเป็นศิลปะรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุด และการโต้วาทีซึ่งส่งเสริมให้เด็กๆ คิดและพูดอย่างมีเหตุผลได้

แหล่งข้อมูล:

  1. Do it yourself - http://en.wikipedia.org/wiki/DIY [December 9, 2013]
  2. Benefits of crafts for kids - http://www.kidspot.com.au/Development-Development-Benefits-of-craft-for-kids+5382+553+article.htm [December 9, 2013]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน